సైకత కళా చిత్తరువుల (శాండ్ ఆర్ట్) ద్వారా ప్రకృతి వ్యవసాయ విశిష్టతను చాటే వీడియో ఇది. దీన్ని వీక్షించి ప్రకృతి సాగును స్వాగతించండి మరి!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here